Ons gehoor

Ons gehoor

Om goed te kunnen begrijpen wat een gehoorverlies is, is het eerst noodzakelijk om te begrijpen hoe het oor en het gehoor werken.

Geluiden die door de lucht voortbewegen kunnen worden omschreven als luchtdrukvariaties of trillingen van de luchtmoleculen. Deze luchtdrukvariaties creëren geluidsgolven die kunnen worden waargenomen door het menselijk oor.

Het oor is verantwoordelijk voor het horen. Het vangt de geluidsgolven op en zet deze om in zenuwpulsjes die door de hersenen worden verwerkt. 

Het oor

Het oor

Onze oren zijn één van de meest complexe organen van ons lichaam. Het oor wordt onderverdeeld in drie delen: het buitenoor, het middenoor en het binnenoor. Kom hier te weten hoe het oor werkt en waarvoor deze drie delen verantwoordelijk zijn.

Gehoorverlies

Gehoorverlies

Gehoorverlies wordt vaak gerelateerd aan ouder worden, maar er zijn vele andere oorzaken. Afhankelijk van de plaats in het oor waar het gehoorverlies wordt veroorzaakt, is er sprake van een geleidingsverlies of een perceptief verlies. Ook een combinatie van beide is mogelijk. De mate van gehoorverlies wordt bepaald in relatie tot een normaal werkend oor. Vaak is het mogelijk om te lokaliseren waar in het oor het gehoorverlies wordt veroorzaakt. Deze informatie is erg belangrijk voor het bepalen van de beste behandeling voor het verlies.

Tinnitus en hyperacousis

Tinnitus en hyperacousis

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen: het is een subjectieve en meestal zeer vervelende geluidssensatie die onhoorbaar is voor anderen. Het is vaak een bijverschijnsel van gehoorverlies. Tinnitus is een van de meest voorkomende oorklachten en komt voor bij ongeveer 10 tot 15% van de volwassenen. Het komt ook vaker voor bij mensen boven de 40 dan bij jongere mensen. Het oorsuizen kan verschillende vormen aannemen: ruisen, fluiten, rinkelen, brommen, hoge of lage tonen, luid of stil. Tinnitus kan continu of periodiek zijn en soms verandert de luidheid doorheen de dag. Tinnitus kan als erg vervelend worden ervaren en resulteren in concentratie- en slaapproblemen.

Gehoortesten

Gehoortesten

Hier kunt u alles lezen over de mogelijke onderdelen van een gehoortest. Werkwijzen en technische termen die tijdens de testen aan de orde kunnen komen, worden uitgelegd.