fr

Tinnitus en hyperacousis

Oorsuizen kan verschillende vormen aannemen: ruisen, fluiten, rinkelen, brommen, hoge of lage tonen, luid of stil. Tinnitus kan continu of periodiek zijn en soms verandert de luidheid doorheen de dag.

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen: het is een subjectieve en meestal zeer vervelende geluidssensatie die onhoorbaar is voor anderen. Het is vaak een bijverschijnsel van gehoorverlies. Tinnitus is een van de meest voorkomende oorklachten en komt voor bij ongeveer 10 tot 15% van de volwassenen. Het komt ook vaker voor bij mensen boven de 40 dan bij jongere mensen. 

Het oorsuizen kan verschillende vormen aannemen: ruisen, fluiten, rinkelen, brommen, hoge of lage tonen, luid of stil. Tinnitus kan continu of periodiek zijn en soms verandert de luidheid doorheen de dag.

Tinnitus kan als erg vervelend worden ervaren en resulteren in concentratie- en slaapproblemen.

Oorzaken
 • Gehoorverlies
 • Ziektes van het oor
 • Ophoping van oorsmeer
 • Vreemde voorwerpen in de gehoorgang
 • Stress
 • Vermoeidheid
 • Hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten 
 • Lawaaibeschadiging 
 • Alcohol en cafeïne, roken
 • Buitensporig gebruik van bepaalde medicatie, bv. pijnstillers met acetylsalicylzuur
Tinnitus en gehoorverlies

Er wordt veel onderzoek gedaan naar tinnitus, maar een precieze oorzaak of behandeling is tot nu toe nog niet gevonden.

Veel factoren die gehoorverlies veroorzaken, zoals lawaai, kunnen ook tinnitus uitlokken.

Mogelijke behandeling van Tinnitus

Als er een aanwijsbare oorzaak wordt gevonden vb. oorsmeer, stress of hoge bloeddruk, wordt deze behandeld. Indien er geen externe oorzaak wordt gevonden, kunnen volgende behandelmethoden worden toegepast: 

 • Een goed aangepast hoortoestel kan de tinnitus vaak verminderen bij mensen die een gehoorverlies hebben.
 • Een tinnitusmaskeerder, dit is een elektronisch toestel dat ruis afgeeft en wordt gedragen als een hoortoestel. Hierdoor verdwijnt het oorsuizen volledig of gedeeltelijk naar de achtergrond (maskering).
 • Hulp en begeleiding van specialisten vb. psychologen, maatschappelijk werkers maar ook sommige artsen. Zij leren mensen met tinnitus hoe ze dat geluid zoveel mogelijk kunnen negeren en na verloop van tijd misschien mee kunnen leven.
Hoe functioneert een tinnitusmaskeerder?

Het idee achter de tinnitusruismaskeerder is de aandacht af te leiden van het hinderlijke geluid dat zich in het oor bevindt (oorsuizen). Dit door gebruik te maken van een ruissignaal waarvan de luidheid precies onder dat van het eigen waargenomen geluid (tinnitus) zit. Hierdoor wordt het eenvoudiger om naar andere "gewone aanwezige" geluiden te luisteren. 

Veranneman stelt in samenwerking met de firma Signia, die al jarenlang actief betrokken is bij het onderzoek naar tinnitus, volgend systeem voor: de Tinnitus Noiser, een combinatie van een hoortoestel en een ruismaskeerder.

Van alle mensen die last hebben van tinnitus heeft één op de twee ook een gehoorverlies. Dit gehoorverlies kan op zichzelf al hinderlijk zijn in het algemene dagelijkse leven. Tot nu toe was het niet mogelijk om tinnitus en een gehoorverlies tegelijk te behandelen. Met de Tinnitus Noiser is dat nu wel mogelijk. Het combineert de hoogwaardige digitale technologie van een hoortoestel met een tinnitusruismaskeerder. Dit systeem is nu beschikbaar in alle recente hoorapparaten.

Widex werkt met Zen-programma's om mensen met tinnitus te helpen ontspannen zodat ze minder gestoord worden door hun eigen oorsuizen. Zen is een uniek klankprogramma dat beschikbaar is in alle Widex hoortoestellen.

Wij hebben ook een draagbare tinnitusmaskeerder. Inslapen is vaak moeilijk wanneer u last heeft van oorsuizen. Bij stilte is de tinnitus vaak nog meer aanwezig. Hiervoor bestaat er een draagbare ruismaskeerder, die u bv. op uw nachtkastje kunt plaatsen. De ruis camoufleert de stilte en zo ook uw tinnitus.

Tinnitool

Tinnitus kan ook behandeld worden met de Tinnitool, dit is een earlaser. Het is een aangepaste uitvoering van de MedicLaser. De laserstraal dringt door tot in de diepste lagen van het oor en stimuleert de doorbloeding, het metabolisme en de regeneratie van de haarcellen. De Tinnitool bevat een speciaal hulpstuk om in de uitwendige gehoorgang te plaatsen. U hebt geen professionele kennis nodig om dit systeem te kunnen gebruiken. Het is volkomen veilig en zo ontworpen dat u het zelf probleemloos kunt toepassen.

Hyperacousis of overgevoeligheid voor geluid

Naast oorsuizen bestaat ook hyperacousis of overgevoeligheid voor externe geluiden. Gewone geluiden worden ervaren als hinderlijk, irritant of zelfs pijnlijk. Hyperacousis komt voor bij alle leeftijden, is meestal chronisch en gaat vaak gepaard met tinnitus (oorsuizen) en gehoorverlies. Het zou veroorzaakt worden door een dysfunctie van de gehoororganen.

Soms is hyperacousis slechts de voorbode van een beschadiging in het binnenoor die zich vervolgens zal uiten in gehoorverlies. Gehoortesten tonen in het begin meestal normale resultaten. Geïsoleerde hyperacousis blijft zeldzaam maar kan even vervelend zijn als tinnitus.

Welke behandeling voorstellen bij hyperacousis?

Behandeling is moeilijk aangezien er bij geïsoleerde hyperacousis vaak geen initiële oorzaak wordt gevonden. Zich beschermen tegen lawaai en toxische medicatie is noodzakelijk; regelmatig het gehoor laten nakijken om een verandering op te merken is wenselijk. Wanneer hyperacousis samen voorkomt met gehoorverlies, wordt een globale therapie toegepast.

In de andere gevallen raadt men aan zich niet van lawaai te isoleren noch de gehoorgang af te sluiten. Zo niet wordt de afwezigheid van geluid door de hersenen vergeleken met een gehoorverlies met als gevolg een spontane versterking van het binnenoor en de zenuwen die ermee verbonden zijn. Dit geeft dus het omgekeerde effect. Het oor wordt gevoeliger aan lawaai en lawaai wordt onverdraagbaar. Het oor moet dus blijven blootgesteld worden aan een minimum van lawaai om de gevoeligheid voor harde geluiden te verminderen.

Als laatste mogelijkheid kunnen ruisgenerators een uitweg bieden. Zij sturen een achtergrondgeluid het oor in dat de storende geluiden niet maskeert maar een totale stilte vermijdt en zo bijdraagt tot gewenning aan geluid.